กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกเห็นชอบจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน 11 รายการ

วันที่ 10 ม.ค. 2560 )
 

ข่าวที่   26 / 2560

วันที่  10  มกราคม  2560  เวลา   15.25   น.


คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกเห็นชอบจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน 11 รายการ


          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมติเห็นชอบจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและและหนังสือที่ระลึกจำนวน 11 รายการ เพื่อแสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติ เพื่อศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงต่อไป ดังนี้ หนังสือจดหมายเหตุฉบับหลัก 1 รายการ ได้แก่  1 หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายการที่ 2 หนังสือจดหมายเหตุฉบับรอง 4 รายการ ได้แก่ 1. จดหมายเหตุฉบับประชาชนงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  2. จดหมายเหตุฉบับสื่อมวลชน โดยรวบรวมข่าว ภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับการเสด็จสวรรคต งานพระราชพิธีพระบรมศพ ข่าวและภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพมารวบรวมไว้ทั้งจากสื่อในประเทศไทยและสื่อต่างประเทศทั่วโลก โดยได้รับความร่วมมือจากหอสมุดแห่งชาติ 50 ประเทศจัดส่งข้อมูลมาให้ 3. จดหมายเหตุบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรวบรวมได้แล้วกว่า 150 เพลง และจะจัดทำทั้งในรูปแบบหนังสือและซีดี และ 4. จดหมายเหตุบทกวี กานท์กวีคีตการปวงประชา โดยรวบรวมบทกวีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนแต่งขึ้น เพื่อแสดงความอาลัย ซึ่งมีประชาชนส่งบทกวีมาให้กระทรวงวัฒนธรรมแล้ว689 สำนวน โดยจะคัดเลือกบางส่วนสำหรับจัดพิมพ์

          ส่วนหนังสือที่ระลึกมี 6 รายการ ได้แก่ 1. พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์และพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งจะเชิญศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียง 9 คน  มาประพันธ์บทร้อยกรองเทิดพระเกียรติ 3. พระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะรวบรวมพระราชพิธีที่รักษาและสืบทอดในสมัยรัชกาลที่ 9 ทั้งที่เคยตีพิมพ์และยังไม่เคยตีพิมพ์   มาไว้ด้วยกัน 4. หนังสือเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพในงานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  5. ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 6.เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ราชรถ ราชยาน พระเมรุมาศเป็นต้น

          สำหรับการจัดพิมพ์ แบ่งเป็นจดหมายเหตุหลักจำนวน 20,000 เล่ม จดหมายเหตุฉบับรอง และหนังสือ ที่ระลึกจัดพิมพ์ รายการละ 15,000 เล่ม รวมทั้งจัดทำเป็นอีบุ๊ค เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ คัดเลือกหนังสือพระเมรุมาศ และหนังสือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงาน พระบรมศพจัดพิมพ์แจกให้แก่ผู้ได้รับบัตรเชิญที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ลานพระราชพิธีท้องสนามหลวง ตลอดจนหนังสือที่ระลึกสำหรับแจกประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5 ล้านเล่มด้วย


นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / เรียบเรียง

อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว

(ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม)


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th