กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ ดูแลประชาชนสักการะ พระบรมศพ รวม ๔๒ หน่วย แนะประชาชนเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม

วันที่ 10 ม.ค. 2560 )
 

ข่าวที่  24  / 2560

วันที่  10  มกราคม  2560  เวลา   10.30  น.


ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ ดูแลประชาชนสักการะพระบรมศพ รวม 42 หน่วย แนะประชาชนเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม

          ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข จัดหน่วยบริการการแพทย์ ดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ บริเวณสนามหลวง ในพระบรมมหาราชวัง 42 หน่วย และจุดรองรับประชาชน 15 จุด ส่วนใหญ่เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แนะประชาชนเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและติดตามสภาพอากาศประจำวัน

          นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันวางแผนให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยงานภาครัฐสังกัดโรงเรียนแพทย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงวสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แพทยสภา มูลนิธิ พอ.สว. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ สภากาชาดไทย และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์รวม 42 หน่วย

          สำหรับผลการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปวดศีรษะ ไข้ เจ็บคอ ปวดหลัง ปวดขา หน้ามืดและเป็นลม  ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 – 7  มกราคม 2560 มีผู้เข้ารับบริการแล้วรวมทั้งสิ้น 1,721,152 คน ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนที่ต้องเดินทางให้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและติดตามสภาพอากาศประจำวัน ส่วนประชาชนที่เดินทางมาคนเดียวควรเขียนรายละเอียดประวัติแพ้ยาและโรคประจำตัว เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการดูแลและติดต่อญาติและสามารถขอรับบริการทางการแพทย์ได้ บริเวณรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง 15 จุด หรือโทรสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

 


นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / เรียบเรียง

อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว

(ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข)


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th