กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
"กอร.รส.นำแนวทางการบริการแบบพอเพียงมาใช้ในการจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวง"

วันที่ 9 ม.ค. 2560 )
 
ข่าวที่ 22 / 2560
วันที่  9  มกราคม  2560  เวลา  18.15  น.

"กอร.รส.นำแนวทางการบริการแบบพอเพียงมาใช้ในการจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวง"

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพ กรมประชาสัมพันธ์ รับแจ้งจาก กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ท่านที่ 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม กอร.รส. วันที่ 9 มกราคม 2560 ว่า การบริหารจัดการด้านอาหารเพื่อบริการแก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ในอนาคตนั้น จะใช้แนวคิดการบริการแบบพอเพียง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำขวดน้ำส่วนตัวติดตัวมาใช้ หรือเมื่อได้รับแจกจ่ายขวดน้ำจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท้องสนามหลวง ขอให้นำขวดน้ำที่ได้รับ นำกลับมาเติมใหม่ ทั้งนี้หากประชาชนสามารถนำภาชนะบรรจุอาหารมาเองได้ก็จะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งในระยะยาวจะวางแผนการจัดการโดยให้ประชาชนได้ดูแลตนเองมากขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนนำอาหารติดตัวมาเองส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพจากต่างจังหวัดให้นำอาหารติดตัวมาทานเอง ทั้งนี้หากประชาชนทุกคนสามารถทำได้จะเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่ท้องสนามหลวงได้เป็นอย่างดี

เกรียงไกร พันธิวานนท์ / เรียบเรียง
วัฒนา เงินกลม / บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : ทีมข่าว กอร.รส.)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th