กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.นราธิวาส จัดงาน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 9 ม.ค. 2560 )
 
ข่าวที่  19 /2560
วันที่  9  มกราคม  2560   เวลา  12.30  น.

จ.นราธิวาส จัดงาน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         วันที่ 9 มกราคม 2560 นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดงาน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ที่ ห้องประชุม Daud Conference โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมี ดร.โชติรส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารโรงเรียน/มหาวิทยาลัย นักเรียนและศิษย์เก่ากว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม
         นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า พสกนิกรชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ประกอบกับนับตั้งแต่พระองค์แปรพระราชฐาน มาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือ แก่พสกนิกร โดยมิแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา และได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนถึงทุกวันนี้ เป็นที่ประจักษ์ว่า "ชาวนราเปี่ยมสุข ด้วยพระบารมีอย่างแท้จริง"
         ด้านนายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ (9 ม.ค.2560) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้จัดพิธีแสดงความอาลัย การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ บทเพลงใกล้รุ่ง การแสดงชุดตามรอยพ่อ การบรรยายพิเศษมุมมอง : สุนทรียศาสตร์กับการพัฒนาสมรรถภาพในการดำเนินชีวิตของเยาวชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรับฟังเรื่องเล่าจากผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนราธิวาสอีกด้วย


เกรียงไกร พันธิวานนท์/เรียบเรียง
วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : สวท.นราธิวาส)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th