กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมนำประชาชนไปร่วมเข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันที่ 8 ม.ค. 2560 15:59:29 (จำนวนคนอ่าน 270 คน)
 

ข่าวที่ .... 18....../60
วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา ...16.00... น.
 
จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมนำประชาชนไปร่วมเข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมนำประชาชนเดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้า พระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการเตรียมนำประชาชน ชาวอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวม 750 คน เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          ทางจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอเป็นผู้พิจารณาประชาชนที่ร่วมเดินทาง โดยพิจารณาประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกประจำรถบัส มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำรถ และกำลัง อ.ส. ในการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกประจำรถแต่ละคัน
          ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดนำประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 4 ครั้งๆ ละ 750 คน รวม 6 อำเภอ โดยจัดไปแล้ว 3 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อำเภอพระประแดง จำนวน 400 คน และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 350 คน รวมจำนวน 750 คน
 
ผู้สื่อข่าว : กัญญรัตน์ เกียรติสุภา
วัฒนา เงินกลม / บรรณาธิการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th