กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
พื้นที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีอุทกภัย จังหวัดนครปฐม ปี 2554

วันที่ 26 ต.ค. 2554
 
ร.ต.พงศธร ศิริสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้เตรียมสถานที่เพื่อเป็นจุดพักพิงของผู้ประสบอุทกภัย และสถานที่จอดรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดังนี้ อำเภอเมืองนครปฐม หน้าที่ว่าการ อ. จุดลำเลียงขนส่งถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคของอำเภอ, ค่ายทองฑีฆายุ (กรมการสัตว์ทหารบก) เป็นสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ จุดรองรับผู้อพยพ คือ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ วัดดอนยายหอม, วัดดอนขนาก, วัดทัพหลวง วัดทุ่งรี วัดเกาะวังไทรถนนสายพระประโทน-บ้านแพ้ว วัดลาดปลาเค้า วัดตาก้อง วัดทุ่งน้อยสามัคคี วัดธรรมศาลาโรงเรียนวัดธรรมศาลา วัดบ้ายยาง โรงเรียนบ้านยาง วัดพะเนียงแตก ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอนุสรณ์ ถนนเลียบคลองชลประทาน บริเวณศูนย์การค้าเซฟแม็กซ์เก่า วัดโพรงมะเดื่อโรงเรียนวัดสระกะเทียมวิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งนาสร้าง วัดใหม่ห้วยลึก วัดรางปลาหมอ วัดวังตะกู วัดวังเย็น โรงเรียนวัดวังเย็น วัดสามกระบือเผือก วัดหนองงูเหลือม วัดหนองดินแดง พระประโทน ห้วยจระเข้ สนามจันทร์ วัดหนองเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสร้าง ถนนสายพระประโทน-บ้านแพ้ว โรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนสิรินธร อำเภอดอนตูม หน้าที่ว่าการ อ.ดอนตูมเป็นจุดลำเลียงขนส่งถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภค, สนามกีฬาหน้าที่ทำการปกครอง อำเภอเป็นสนามเฮลิคอปเตอร์ จุดรองรับผู้อพยพ คือ โรงเรียนคงทองวิทยา, โรงเรียนวัดสามง่าม โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดลำลูกบัว ศูนย์พัฒนาเด็กวัดลำลูกบัว โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย โรงเรียนบ้านแจงงาม โรงเรียนวัดเลาเต่า โรงเรียนวัดห้วยพระ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลาการเปรียญวัดลำเหย ศาลาการเปรียญวัดทุ่งสีหลง โรงเรียนวัดลำเหย โรงเรียนวัดบ้านหลวง โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ศาลาเอนกประสงค์ข้างที่ว่าการ อบต.ดอนรวก ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 (หลังเก่า) ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 (หลังใหม่) ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 (หลังเก่า) ศาลาการเปรียญวัดสระสี่เหลี่ยม ศาลาการเปรียญวัดสุขวราราม อบต.ห้วยด้วน วัดกงลาด โรงเรียนวัดกงลาด วัดดอนพุทรา วัดหัวถนน อาคารเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการ อบต.ดอนพุทรา อำเภอสามพราน หน้าที่ว่าการ อ.สามพรานเป็นจุดลำเลียงขนส่งถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภค, โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เป็นสนามเฮลิคอปเตอร์ จุดรองรับผู้อพยพ คือ ร.พ.เมตาประชารักษ์(ม.2) วัดนครชื่นชุ่ม(ม.7) โรงเรียนวัดดอนหวาย(ม.4) วัดทรงคนอง(ม.5) วัดวังน้ำขาว(ม.5) วัดสรรเพชร(ม.5) วัดเทียนดัด(ม.1) โรงเรียนนาคประสิทธิ์(ม.3) โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน(ม.7) โรงเรียนนักบุญเปโตร(ม.3) วัดหอมเกร็ด(ม.4) อบต.ท่าตลาด(ม.6) โรงเรียนวัดบางช้างใต้(ม.1) อำเภอกำแพงแสน จุดรองรับผู้อพยพ คือ ศาลาประชาคม อ.กำแพงแสน อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงยิมเนเซี่ยม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี จุดรองรับผู้อพยพ คือ หมู่ที่ 4 วัดบางแก้ว, ร.ร.ปรกแก้ว หมู่ที่ 3 ร.ร.วัดบางพระ หมู่ที่ 2 อาคาร ร.ร.วัดโคกพระเจดีย์, วัดโคกพระเจดีย์ หมู่ที่ 4 ศาลาวัดไทยาวาส หมู่ที่ 3 ที่ทำการ อบต.นครชัยศรี, วัดใหม่สุประดิษฐาราม หมู่ที่ 2 วัดกลางคูเวียง, หมู่ที่ 5 วัดกกตาล, หมู่ที่ 3 วัดสัมปทวน หมู่ที่ 1 สนามกีฬาการเคหะฯ หมู่ที่ 2 ร.ร.วัดศรีษะทอง,วัดศรีษะทอง, หมู่ที่ 4 วัดเสถียรฯ, ร.ร.วัดเสถียรฯ หมู่ที่ 1 ที่ทำการ อบต.ดอนแฝก หมู่ที่1 ศาลาการเปรียญวัดไทร, ร.ร.วัดไทน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร, รพ.สต.ท่ากระชับ,ร.ร.คลองทางหลวง หมู่ที่ 3 วัดแค, ร.ร.ภัทรญาณวิทยา, หมู่ที่ 4ร.ร.โสตฯ หมู่ที่ 4 วัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 3 ที่ทำการ อบต.วัดละมุด, หมู่ที่ 4 วัดลานแหลม หมู่ที่ 4 วัดกลางบางพระ หมู่ที่ 1, 2 วัดพุทธธรรมรังษี, หมู่ที่ 3, 4, 5 วัดลานตากฟ้า หมู่ที่ 3 อาคารเอนกประสงค์ อบต.งิ้วราย อาคารเอนกประสงค์วัดสำโรง, ร.ร.วัดสำโรง หมู่ที่ 1 วัดห้วยพลู, หมู่ที่ 4 อาคารเอนกประสงค์ อบต.ห้วยพลู หมู่ที่ 4 วัดสว่างอารมณ์, หมู่ที่ 1 วัดประชานาถ หมู่ที่ 8 วัดทุ่งน้อย, หมู่ที่ 6 ร.ร.วัดท้องไทร, ร.ร.แหลมบัววิทยา, หมู่ที่ 4-5 วัดโคกเขมา หมู่ที่ 1 ร.ร.พลอยจาตุรจินดา, วัดท่าใน, ที่ทำการ อบต.ท่าพระยา, หมู่ที่ 4 วัดน้อยเจริญสุข หมู่ที่ 3 ต.ท่าตำหนัก เทสโก้ โลตัส หมู่ที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลห้วยพลู อำเภอพุทธมณฑล จุดรองรับผู้อพยพ คือ หอประชุมอำเภอ/หอประชุมเทศบาลตำบลศาลายา โรงเรียนกาญจนาภิเษก ม.มหามกุฏ ที่ตั้งอบต.มหาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ วัดมหาสวัสดิ์ วัดมะเกลือ ที่ตั้งบริเวณบ้านกำนัน ต.คลองโยง วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อำเภอบางเลน จุดรองรับผู้อพยพ คือ ศาลาเอนกประสงค์วัดบางภาษี ศาลาเอนกประสงค์วัดเกษม ฯ หน้า ทต.บางเลน ศาลาประชาคม สำนักงาน ทต. วัดนิลเพชร วัดบัวปากท่า โรงงานขนมจีน อาคารเอนกประสงค์ ม.๑ โรงเรียนไทยรัฐ ศาลาเอนกประสงค์ ม.๕ ศาลาเอนกประสงค์ ม.๘ ศาลาเอนกประสงค์ ม.๙ วัดบางหลวง โรงเรียนบางหลวง โรงเรียนบ้านลาดหลวง วัดลัฎฐิวนาราม สภ.บางหลวง วัดราษฎร์สามัคคี วัดลาดหลวง วัดรางกำหยาด อบต.บางไทรป่า วัดศิลามูล อบต.ดอนตูม อบต.ไผ่หูช้าง วัดเวฬุวนาราม อบต.นราภิรมย์ อบต.บัวปากท่า วัดบางปลา ลานหน้าวัดโพธิ์ หน้าเทศบาล วัดศิลามูล อบต.ดอนตูม อบต.ไผ่หูช้าง วัดเวฬุวนาราม อบต.นราภิรมย์ อบต.บัวปากท่า วัดบางปลา ลานหน้าวัดโพธิ์ หน้าเทศบาล อบต.ดอนตูม อบต.ไผ่หูช้าง วัดเวฬุวนาราม อบต.นราภิรมย์ อบต.บัวปากท่า สำหรับจุดจอดรถยนต์ผู้ประสบอุทกภัยมี 3 จุด คือ 1. โรงเรียนการบินกำแพงแสน, 2. ค่ายลูกเสือกำแพงแสน, 3. ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) อ.กำแพงแสน ซึ่งทั้ง 3 จุดนี้จะรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 3,000 คัน 4.พื้นที่อำเภอทุกอำเภอเป็นสถานที่จอดรถยนต์ของผู้ประสบอุทกภัย 5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1&nb sp; พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในด้านที่พักและสถานที่จอดรถ โดยมีอาคารที่พักรองรับผู้อพยพได้ จำนวน 200 คน และมีพื้นที่สามารถจอดรถยนต์ได้ 150 คัน (สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode