กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย คัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่นหลายสาขา (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 21 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 860 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจําปี๒๕๖๐ โดย นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม มีนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ถนนสีลมกรุงเทพฯ
              การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจําปี๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยกย่อง เชิดชูและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานยุวกาชาด โดยทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาด แบ่งกลุ่มพิจารณาผลงานตามประเภทบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มอาสายุวกาชาดดีเด่น กลุ่มที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น กลุ่มวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น กลุ่มวิทยากรแกนนํายุวกาชาดดีเด่น กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและผู้บริการการศึกษาดีเด่น ประเภทหน่วยงาน กลุ่ม กศน.อําเภอ ดีเด่น และ กศน.จังหวัด ดีเด่น

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2h9AxEd
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๑ ธ.ค. ๕๙
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode