กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ท้องสนามหลวง ทุกหน่วยงานต้องขออนุญาต

วันที่ 10 ธ.ค. 2559 12:01:28 (จำนวนคนอ่าน 284 คน)
 
ข่าวที่ 386/2559
 วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา.. 12.00.. น.


การจัดกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ท้องสนามหลวง ทุกหน่วยงานต้องขออนุญาต
 
            การจัดกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ท้องสนามหลวง ทุกหน่วยงานต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมเกี่ยวข้องกับการแสดงความอาลัย และความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือไม่ หากเป็นหน่วยงานราชการ ต้องขอคำปรึกษา และขออนุญาตจากต้นสังกัดก่อน แล้วจึงส่งให้คณะอนุกรรมการ ที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรมในพื้นที่สนามหลวงของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)พิจารณาอีกครั้ง หากเป็นเอกชนในต่างจังหวัดต้องปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนส่งให้คณะอนุกรรมการของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) หากเป็นเอกชนในส่วนกลางให้สอบถามที่ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)หรือ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรม การใช้สถานที่ มีความเหมาะสม สมพระเกียรติ และไม่สร้างความแออัดในพื้นที่ จนกระทบต่อพิธีการหลักในท้องสนามหลวง สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1899
 
ญาณี จันทร์กล่ำ./ข่าว
 วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : ทีมข่าว กอร.รส.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th