กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

วันที่ 9 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 263 คน)
ข่าวทำเนียบรัฐบาล
 
 
ข่าวที่ ๓๘๐ /๒๕๕๙
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
 
          เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานได้มีพระบรม ราชโองการให้จัดพิธีจุดตะเกียงเนยเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชในวัดทั่วภูฏาน
          วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (H.E.Mr. Tshewang Chophel Dorji) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับและกล่าวว่าประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานในฐานะประมุขรัฐพระองค์แรกที่ได้เสด็จฯ เยือนไทยเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวภูฏานสำหรับกำลังใจที่มอบแด่ประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ นอกจากนี้ รัฐบาลและประชาชนชาวไทยรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานได้มีพระบรมราชโองการให้จัดพิธีจุดตะเกียงเนยเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชในวัดทั่วภูฏาน และได้ทรงนำสมาชิกพระราชวงศ์ไปจุดตะเกียงที่วัดด้วยพระองค์เอง ขณะที่ประเทศภูฏานจะน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 
รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว
วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th