กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน จัดปาฐกถาพิเศษ “ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ปี ปวงประชาเป็นสุข” น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากร

)
 
 
ข่าวที่ ๓๗๗./๒๕๕๙
วันที่ ..๘... ธ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘๐๐ น.
 
กระทรวงมหาดไทย ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน จัดปาฐกถาพิเศษ "ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ปี ปวงประชาเป็นสุข” น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากร
 
            กระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการ "น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี ปวงประชาเป็นสุข” เพื่อน้อมนำ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 
            วันที่ ๘ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เปิดโครงการ "น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี ปวงประชาเป็นสุข” เพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ การดำรงชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสร้างจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพร้อมเป็นแบบอย่างในการสานประโยชน์ของชาติ
 
             โดยโครงการดังกล่าว มีการจัดกิจกรรม "ปาฐกถาพิเศษ” เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมากด้วยประสบการณ์มาบรรยายพิเศษ โดยกิจกรรมปาฐกถาพิเศษจะจัดขึ้นเดือนละ ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๑๑ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 
เพ็ญกมล/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/ บรรณาธิการข่าว
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
 
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th