กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง 299 ต้น

วันที่ 8 ธ.ค. 2559 15:53:18 )
 
ข่าวที่.........372..................../๒๕๕๙
วันที่ .....8..... ธันวาคม 2559 เวลา......15.40..... น.
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง 299 ต้น
          องค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมน้อมรำลึก รวมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง 299 ต้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย
          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย กว่า 120 คน อาทิ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ,สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ,นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ฯ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "น้อมรำลึก รวมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 299 ต้น
         ต้นไม้ที่ปลูกครั่งนี้ ได้แก่ ต้นคํามอกหลวง ต้นเสมา ต้นพยอม ต้นกันเกรา ต้นพลอง ฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสุโขทัยและสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ทุ่งทะเลหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยและเพื่อให้เป็นปลอดแห่งใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยด้วย

อรวิน ข่าว/ บก. ที่
มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode