กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” น้อมรำลึก “รัชกาลที่ 9” จำลองบรรยากาศร่มเงาแห่งวังสระปทุม ที่ประทับแรกในไทย

วันที่ 8 ธ.ค. 2559 15:44:32 )
 
ข่าวที่..........371.................../๒๕๕๙
วันที่ ......8......... ธันวาคม 2559 เวลา.........15.10..........................น.
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นิทรรศการ "บรมกษัตริยาธิราช” น้อมรำลึก "รัชกาลที่ 9” จำลองบรรยากาศร่มเงาแห่งวังสระปทุม ที่ประทับแรกในไทย
              เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มูลนิธิสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดนิทรรศการ "บรมกษัตริยาธิราช” 5-18 ธันวาคม ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
              ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการเปิดเผยจากคุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ว่า สืบเนื่องจากวังสระปทุมจะจัดให้ประชาชนทั่วไปได้ชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเรื่องราวที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ มาจัดแสดงนิทรรศการ "บรมกษัตริยาธิราช” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ไทย และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ รวมถึงพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และเมื่อครั้งประทับอยู่ที่พระตำหนักใหม่ วังสระปทุม
               "วังสระปทุมเป็นที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ พร้อมสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี จากสหรัฐอเมริกานิวัตประเทศไทย ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ระหว่างปี พ.ศ.2471-2476 เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในพระชนม์ชีพของพระองค์ ดังที่รับสั่งไว้ว่าทรงรู้จักประเทศไทยได้เพราะสมเด็จย่าของพระองค์”
               "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชว่า เมื่อทรงพระเยาว์ทรงจำอะไรได้บ้าง มีรับสั่งว่าของเล่นก็เอาเศษไม้มาต่อกันเป็นรถลาก จะเห็นได้ว่าทรงมีพระอุปนิสัยที่ไม่สุรุ่ยสุร่าย สำหรับมุมโปรดของพระองค์ ทรงโปรดทุกมุม เพราะวังสระปทุมคือบ้านที่มีความรักความอบอุ่น”
               สำหรับนิทรรศการ "บรมกษัตริยาธิราช”แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ 1.ปฐมนิวาสราชสถิต ภาคแห่งการแสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วย วังสระปทุมซึ่งเป็นที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย
               2.พิพิธราชกรณีย์ เป็นภาคที่ประกอบด้วยเรื่องการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ยังประโยชน์แก่ประเทศและปวงชนชาวไทยตลอดจนมนุษยชาติ
               3.ราชสดุดีสรรพสกล ภาคแห่งสาระเกี่ยวกับการถวายราชสดุดี และ
               4.มหาภูมิพลปรมานุสาสน์ ภาคแห่งการประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่พสกนิกร
               คุณชวลี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานสำเนาพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์จากประเทศต่างๆ และสารแสดงความเสียใจจากผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งไม่เคย จัดแสดงที่ไหนมาก่อน อาทิ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน, สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นต้น
               โดย "นิทรรศการได้จำลองให้เห็นความสุขในวังสระปทุม จำลองของใช้ส่วนพระองค์ เช่น ภาพโฮโลแกรม 3 มิติของรถเข็นเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ รวมถึงรางวัลที่ทรงได้รับการถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระเกียรติยศ ให้ได้ชมราวกับภาพเสมือนจริง นอกจากนี้ มูลนิธิจะแจกโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ใน วันเสด็จขึ้นครองราชย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยด้านหลังได้น้อมนำพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ซึ่งพระองค์รับสั่งถึงสมเด็จพระบรมราชชนนี ที่รับสั่งว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตาย เมื่อแม่ตายแล้ว อย่าร้องไห้ แต่ขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด โดยจะแจกให้ผู้มาชมนิทรรศการทุกวัน วันละ 9,999 ภาพ พร้อมแจกแผ่นพับวันละ 1,000 ฉบับ”
                คุณชวลี กล่าวถึงวามประทับใจที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ว่า "ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ที่ได้ถวายงานมา ไม่เคยเห็นพระองค์ทรงทำอะไรเพื่อพระองค์เองเลย แม้ประชวรก็ทรงห่วง แม้เสด็จฯออกไปไม่ได้ ก็ยังโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรส พระราชธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แทน แต่ละพระองค์ทรงแบ่งเบา พระราชภาระทูลกระหม่อมพ่อ พระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์เลย ราชสกุลมหิดลทุกพระองค์ ทรงงานเพื่อประชาราษฎร์ทั้งสิ้น”       
                นิทรรศการ "บรมกษัตริยาธิราช” จะเปิดให้ชมระหว่างวันที่ 5-18 ธันวาคม 2559 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน หากพ้นเวลาดังกล่าว ผู้สนใจต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ประชาชนทั่วไปเสียค่าเข้าชมคนละ 150 บาท และนักเรียน/นักศึกษาเสียค่าเข้าชมคนละ 50 บาท ติดต่อเข้าชมได้ที่ โทร 0-2252-1965-7 หรือ www.queensavang.org ผู้ที่มาเข้าชมขอให้แต่งกายในชุดสุภาพไว้ทุกข์
             อรวิน ข่าว
ที่มา : มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode