กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจัดกิจกรรม“ตรวจรถ ‘ฟรี’ ขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวง”

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 18:19:22 )
 
ข่าวที่ ๓๖๙ /๒๕๕๙
วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๕ น.
 
กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจัดกิจกรรม"ตรวจรถ ‘ฟรี’ ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง”
 
          กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน มอบของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน ด้วยบริการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
          นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ประกอบด้วย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) บริษัทประกันภัย บริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ในรถยนต์และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "ตรวจรถ ‘ฟรี’ ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็นการร่วมทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
          ประชาชนสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการได้ ณ สถานประกอบการที่มีป้ายข้อความ "ตรวจรถ ‘ฟรี’ ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง” โดยจะได้รับบริการตรวจเช็คสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบจำนวน 20 รายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์ ความตึงของสายพานพร้อมปรับตั้ง แบตเตอรี่และการทำงานของ ไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้เข้ารับบริการยังจะได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลบำรุงรักษารถจากช่างผู้ชำนาญงาน รวมถึงประโยชน์ของการหมั่นบำรุงรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมออีกด้วย
 
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th