กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 16:40:54 )
 
ข่าวที่ 367. / 2559
วันที่.....7..... เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา …16.35… น.
 
ผลการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
          การประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ครั้งที่ 38/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมฯ มีพลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุม สาระสำคัญประกอบด้วย
               ๑. ประธาน มอบเกียรติบัตรให้ นายพิชัย ธรรมภูษา เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดนนทบุรีที่ช่วยเหลือ ประชาชนที่ตกน้ำบริเวณคลองหลอด ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน และขอชื่นชมในความกล้าหาญ
               ๒. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า หลายหน่วยงานได้เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เช่น การให้บริการทางการแพทย์ ห้องสุขา และเน้นย้ำให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดินทางมาถวายสักการะในช่วงบ่าย เพื่อลดความแออัดของประชาชนที่เข้ามาสักการะในช่วงเช้า
               ๓. ที่ประชุมรับทราบหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เวลา ๑๐.๐๐ และ ๑๘.๕๐ นาฬิกา
               ๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพระราชวัง แจ้งยอดประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๕,๙๔๓ คน
               ๕. การสอบถามข้อมูลต่างๆ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๕๕ มีจำนวนลดลง เนื่องจากประชาชนได้รับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ รวมถึง ใช้ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูล ได้เป็นอย่างดี
               ๖. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานเรื่องการดูแลต้นมะขามบริเวณรอบสนามหลวง ซึ่งได้ดำเนินการกับเสริมราก ปลูกใหม่ ต่อท่อน้ำเลี้ยงให้กับต้นเดิม และขอความร่วมมือผู้ประกอบเลี้ยงอาหาร ไม่ให้ เทน้ำเสียและเศษอาหารรดต้นมะขาม
               ๗. สำนักการจราจร กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด ปรับมุมกล้อง รวมถึงแก้ไขสิ่งบดบัง บริเวณรอบสนามหลวง เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
               ๘. ที่ประชุมรับแจ้งว่า เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว และมีภาวะลมแรง ขอให้หน่วยงานที่ใช้พื้นที่บริเวณรอบสนามหลวง ซึ่งมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
               ๙. สำนักการจราจร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสร้างทางออกฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยตีเส้นเหลืองทแยง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่รถฉุกเฉินที่จะเข้ามารับผู้ป่วยในบริเวณเต้นท์ พักคอย
               ๑๐. สำนักพระพุทธศาสนา แจ้งว่า มีพระสงฆ์ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ปลงธรรมสังเวชที่พระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก ขณะนี้มียอดลงทะเบียนล่วงหน้าถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม โดยแต่ละวันสามารถรองรับพระสงฆ์ได้จำนวน ๑๒๐ รูป
 
 
 
ธนัชพร/เกรียงไกร ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ บก.
ที่มา : กอร.รส.
 
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th