กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรมจัดนิทรรศการทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ พร้อมนำนิทรรศการชุดที่ ๑ จัดแสดง ณ ประเทศภูฎาน วันที่ ๘ – ๑๐ ธ.ค.นี้ เป็นประเทศแรก

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 14:24:39 )
 
ข่าวที่ ๓๖๕ /๒๕๕๙
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๕๐ น.
 
กระทรวงวัฒนธรรมจัดนิทรรศการทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ พร้อมนำนิทรรศการชุดที่ ๑ จัดแสดง ณ ประเทศภูฎาน วันที่ ๘ – ๑๐ ธ.ค.นี้ เป็นประเทศแรก

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมจัดแสดงนิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ชุดที่ 2 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกภาพที่ประชาชนและช่างภาพมืออาชีพที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 192 ภาพ จากที่ส่งเข้ามาที่กระทรวงวัฒนธรรมมากถึง 40,000 ภาพ ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการดังกล่าว ฯ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2560 เวลา 10.00-19.00 น.
     สำหรับนิทรรศการชุดแรกนั้น จะนำไปจัดในต่างจังหวัดโดยเริ่มจากจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดแรก พร้อมจัดส่งหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และหนังสือ "99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” ไปยังส่วนภูมิภาคแล้ว นอกจากนี้ จะคัดเลือกภาพไปแสดงนิทรรศการในต่างประเทศ โดยเริ่มที่ประเทศภูฎาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคมนี้ พร้อมทั้ง ยังมีการคัดเลือกภาพในนิทรรศการชุดที่ 2 เพื่อตามหาบุคคลในภาพนำมาบอกเล่าความรู้สึกเพื่อบันทึกจดหมายเหตุด้วย
 
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th