กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่อนผันการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้

วันที่ 27 ต.ค. 2554 )
ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)

· ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
แจ้งว่า : นายณรงค์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่อนผันการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ ดังนี้ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สามารถขอผ่อนผันชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ประสบภัยจากน้ำท่วม แต่ละเดือนออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการ
เฉพาะอย่าง เป็นต้น สามารถขอผ่อนผันชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วม แต่ละเดือน ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่เรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ หรือ PEA CALL center 1129
 
27 ต.ค.54  ขนิษฐา ลือสัตย์/ข่าว เพ็ญนภา เข็มตรง/เรียบเรียงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode