กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
13 เมืองในมณฑลเจียงซูเผยแผนงานพัฒนา มุ่งยกระดับสู่การเป็นมณฑลแถวหน้าของจีน

วันที่ 28 พ.ย. 2559 )
IQML
 
         เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำ 13 เมืองในมณฑลเจียงซู ได้เปิดเผยแผนงานพัฒนาระยะเวลา 5 ปี ณ การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นในมณฑลเจียงซู โดยแผนงานของแต่ละเมืองมีดังนี้

          เมืองหนานจิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซู วางแผนที่จะยกระดับการก่อสร้างเมืองสู่การเป็นหัวเมืองหลัก (Tier 1) รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตในหนานจิง ด้วยการเพิ่มรายได้สุทธิต่อหัวเป็น 60,000 หยวน (8,693 ดอลลาร์) สร้างงานใหม่ 700,000 ตำแหน่งในเขตเมือง และเพิ่มสัดส่วนของเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชนเป็น 85%

          เมืองอู๋ซี ได้จัดทำแผนเพิ่มทรัพยากรสาธารณะและปรับปรุงการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มด้อยโอกาส ด้วยการยกระดับรายได้และสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจำนวนมากขึ้นจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง

          เมืองซูโจว พร้อมก้าวเป็นผู้นำการพัฒนาในมณฑลเจียงซู และสร้างเมืองที่มั่งคั่งตามคุณลักษณะของซูโจวใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของเมือง พร้อมผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรม, เดินหน้ายกระดับรายได้ของชาวเมือง และทำให้บริการสาธารณะมีความสมดุลมากขึ้น, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมสังคมภิบาลและเสริมสร้างจริยธรรมสังคม

          เมืองฉางโจว ได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างเมืองให้เป็นศูนย์กลางการผลิตงานสร้างสรรค์

          เมืองเจิ้นเจียง ได้เปิดตัวแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำให้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเมือง

          เมืองหยางโจว ตั้งเป้าผลักดันการพัฒนาเมืองไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มรายได้ในเขตเมืองและชนบทเป็นสองเท่าภายในปี 2563 สู่ระดับเฉลี่ยของมณฑล พร้อมสร้างต้นแบบเมืองหยางโจวที่เข้มแข็งและสวยงาม

          เมืองหนานทง เน้นย้ำว่าจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับรายได้ในเขตเมืองและชนบท และสร้างอุทยานนครที่น่าอยู่ เหมาะสมและดึงดูด

          เมืองสวีโจว จะประสานความพยายามในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเมืองที่ประกอบไปด้วย 5 จุดเด่น ซึ่งจะยกระดับข้อได้เปรียบของซูโจวในด้านเหล่านั้น พร้อมสร้างเมืองต้นแบบด้วยการฟื้นฟูเขตอุตสาหกรรมเก่า

          เมืองไท่โจว ยกให้การพลิกโฉมเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นภารกิจสำคัญลำดับแรก และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสู่ระดับ gold GDP และ green GDP

          เมืองเหลียนยวินกั่ง ได้ร่างแผนงานสำหรับการสร้างเมืองอ่าวนานาชาติ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาร่วม

          เมืองเหยียนเฉิง มุ่งขยายความเจริญทั่วทั้งเมือง โดยยึดระดับความพึงพอใจของประชาชนเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ

          เมืองหวยอัน ตั้งเป้าที่จะสร้างเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางในพื้นที่ตอนเหนือของมณฑลเจียงซู และส่งเสริมการท่องเที่ยว การช็อปปิ้ง อาหาร การเรียนรู้ บริการสุขภาพ และมาตรฐานความเป็นอยู่ของเมือง

          เมืองสู้เชียน จะเร่งการก่อสร้างระบบนิเวศสีน้ำเงิน เขียว และสะอาด เพื่อทำให้ชีวิตของชาวเมืองมั่งคั่งและผาสุก

          กรุณาติดต่อเราทางอีเมล english@jschina.com.cn 

       
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode