กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
โครงการชลประทานนครปฐมสรุปรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2554

วันที่ 26 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 671 คน)
 
นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจาก นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม รายงานว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2554 โดยพิจารณาจากสภาพน้ำท่าเป็นเกณฑ์ ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน ช่วงตั้งแต่ อำเภอบางเลน-อำเภอสามพราน นอกจากนี้ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม ก็มีน้ำท่วมขังอยู่ สภาพน้ำท่วมข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่ 23 ตค.54 สามารถแยกพื้นที่น้ำท่วมเป็นรายอำเภอได้ดังนี้ คือ อำเภอบางเลน จำนวน 272,807 ไร่, อำเภอกำแพงแสน จำนวน 49,823 ไร่, อำเภอนครชัยศรี จำนวน 48,513 ไร่, อำเภอดอนตูม จำนวน 44,119 ไร่, อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 14,751 ไร่, อำเภอสามพราน จำนวน 4,239 ไร่ และอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 4,010 ไร่ ส่วนสถานการณ์น้ำ ในวันถัดไป(27 ต.ค.54) อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งตรวจสอบแนวป้องกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลระดับน้ำ ที่สถานีวัดน้ำบ้านบางการ้อง ต.บางเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำวัดได้ 3.72 เมตร สูงกว่าระดับตลิ่ง 72 เซนติเมตร (ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 25 ต.ค.54 3 ซม.) และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากน้ำที่ท่วมขังพื้นที่เกษตร ในเขต อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กำลังไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ปริมาณน้ำที่ไหลบ่ามาจากพื้นที่เกษตรด้านบน (ทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ด) ทำให้ระดับน้ำในคลองพระยาบันลือ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้ต่ำกว่าตลิ่งหรือแนวป้องกันที่เสริมใหม่อยู่ 7 เซนติเมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 25 ตค.54 6 เซนติเมตร (ระดับตลิ่งใหม่ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.00 เมตร) และได้มีการเปิดบานระบาย เพื่อรับน้ำเข้าพื้น ที่เกษตรฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน บริเวณตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน ซึ่งจะส่งผลถึงอำเภอนครชัยศรี และอำเภอพุทธมณฑล สำหรับสภาพน้ำท่าในแม่น้ำท่าจีน ที่จุดตรวจวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำมี 4 จุดเมื่อวันที่ 26 ต.ค.54 เวลา 06.00 น. คือ ที่สถานีวัดน้ำบ้านบางการ้อง(T13) จังหวัดสุพรรณบุรีระดับน้ำท่าจีน 3.72 เมตร จากระดับตลิ่ง 3.00 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 72 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร(เตือนภัย ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน สูงกว่าตลิ่งเกิดสภาวะน้ำท่วม) สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ สถานีวัดน้ำบางไทรป่า(T15) ระดับน้ำท่าจีน 3.10 เมตรจากระดับตลิ่ง 2.20 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 90 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 31 ซม. (เตือนภัย ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน สูงกว่าตลิ่งเกิดสภาวะน้ำท่วม) สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ สถานีวัดน้ำนครชัยศรี(T1) ระดับน้ำท่าจีน 2.31 เมตร จากระดับตลิ่ง 1.70 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 61 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 4 ซม. (เตือนภัย ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน สูงกว่าตลิ่งเกิดสภาวะน้ำท่วม) สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ และสถานีวัดน้ำบ้านตลาดสามพราน(T14) ระดับน้ำท่าจีน 4.13 เมตร จากระดับตลิ่ง 4.00 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 19 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เพิ่มขึ้น 19 เซนติเมตร สถานการณ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
 
ส่วนสภาพน้ำท่าในคลองสายสำคัญ ได้แก่ คลองพระยาบันลือ(G1) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 7 เซนติเมตร ระดับตลิ่งใหม่ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.00 เมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 25 ต.ค.54 เพิ่มขึ้น 6 เซนติเมตร เปิดบานระบายด้านติดแม่น้ำท่าจีน 82.91 ลบ.ม.ต่อวินาที และเปิดบานประตูสถานีสูบน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนด้วยปริมาณน้ำ 59.36 ลบ.ม.ต่อวินาที, คลองพระพิมล(G4) มีการเสริมแนวป้องกันสูงขึ้นจากเดิม ทำให้ระดับน้ำวันนี้(26 ตค.54)สูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 1.24 เซนติเมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 25 ต.ค.54 เพิ่มขึ้น 8 เซนติเมตร เปิดบานระบายด้านติดแม่น้ำท่าจีน 1.97 ลบ.ม./วินาที จึงต้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงแม่น้ำท่าจีนด้วยปริมาณ 12.04 ลบ.ม.ต่อวินาที มีปัญหาน้ำล้นตลิ่ง อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด, คลองมหาสวัสดิ์(G7) มีการเสริมแนวป้องกันสูงขึ้นจากเดิม ทำให้ระดับน้ำวันนี้(26 ตค.54)สูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 74 เซนติเมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 25 ต.ค.54 เพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตร มีการปิดบานระบายน้ำด้านติดแม่น้ำท่าจีน และเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีนด้วยปริมาณ 13.75 ลบ.ม.ต่อวินาที และต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด, คลองบางภาษี(G5) ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.50 เซนติเมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 25 ต.ค.54 เพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร ซึ่งมีปัญหาน้ำล้นตลิ่ง ต้องเปิดบานระบายน้ำด้านติดแม่น้ำท่าจีน 15.86 ลบ.ม./วินาที และเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงแม่น้ำท่าจีนด้วยปริมาณ 8.45 ลบ.ม.ต่อวินาที คลองลำพญา(G6) มีการเสริมแนวป้องกันสูงขึ้นจากเดิม ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 99 เซนติเมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จากเมื่อวาน 4 เซนติเมตร ซึ่งมีปัญหาน้ำล้นตลิ่ง จึงต้องปิดบานระบายน้ำด้านติดแม่น้ำท่าจีน และเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีนด้วยปริมาณ 2.00 ลบ.ม.ต่อวินาที และต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และคลองประชาศรัย(G3) มีการเสริมแนวป้องกันสูงขึ้นจากเดิม ระดับน้ำวันนี้(26 ตค.54) สูงกว่าตลิ่ง 1.03 เมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 25 ต.ค.54 เพิ่มขึ้น 12 เซนติเมตร ซึ่งมีปัญหาน้ำล้นตลิ่ง จึงต้องปิดบานระบายน้ำด้านติดแม่น้ำท่าจีน และเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีนด้วยปริมาณ 0.33 ลบ.ม.ต่อวินาที และต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สรุปข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 26 ต.ค.54 พื้นที่น้ำท่วมขัง 438,262 ไร่ ปริมาณน้ำ 560.98 ล้าน ลบ.ม. (ค่าความลึกเฉลี่ย 0.80 ม.)อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียม 23 ตค.54 และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าจังหวัดนครปฐมดังนี้ 1. มาจาก ปตร.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี ปริมาณน้ำ 32.02 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 370.64 ลบ.ม./วินาที 2. รับเข้าคลองพระยาบันลือ ปริมาณน้ำ 49.54 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 573.33 ลบ.ม./วินาที 3. มาจาก จ.นนทบุรี ปริมาณน้ำ 1.48 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 17.13 ลบ.ม./วินาที 4. ปริมาณน้ำ Side Flow จากลำน้ำ ปริมาณน้ำ 0.82 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 9.54 ลบ.ม./วินาที สาขาและจากการสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ท่วมขัง รวมปริมาณน้ำที่ไหลเข้า จ.นฐ.ทั้งหมด ปริมาณน้ำ 83.86 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 970.64 ลบ.ม./วินาที แต่น้ำไหลออกจาก จ.นฐ. ที่ อ.นครชัยศรี ปริมาณน้ำค่าเฉลี่ย 49.70 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 575.23 ลบ.ม./วินาที สรุป ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าในพื้นที่มากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลออกจากพื้นที่ จ.นฐ. จำนวน 34.16 ล้าน ลบ.ม./วัน พื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้น 120,926 ไร่(เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม 23 ตค.54 กับ 22 ตค.54) สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้ชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเฉพาะจุดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 21 เครื่อง และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานสำโรง-ลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 16 เครื่อง สลับหมุนเวียนเดินเครื่องครั้งละ 8 เครื่อง, ที่คลองลัดงิ้วราย – ไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จำนวน 2 เครื่อง, ที่คลองท่าเรือ-บางพระ อ.นครชัยศรี จำนวน 2 เครื่อง, ที่คลองวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จำนวน 3 เครื่อง และที่คลองเจดีย์บูชา อ.นครชัยศรี จำนวน 3 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์น้ำประจำวันได้ที่ http:88ridceo.rid.go.th/nkpathom/index1.php ------------------------------ สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode