กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อ” ศสช./ภาพ,ข่าว

วันที่ 14 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1258 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการโดยรอบกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
              สําหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงดนตรี "ลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อ” การแสดงรายการคุณพระช่วยและรายการจําอวดหน้าม่าน การแสดงเปิดวัฒนธรรม การแสดงไทยผาดโผน การขับร้องจากศิลปินมากมาย นอกจากนั้น มีการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดนิทรรศการ "ไมโครโฟนแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ 
              มีการนําเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งได้จัดทําขึ้นใหม่ มาจัดแสดงและเปิดงาน อย่างยิ่งใหญ่ประกอบนิทรรศการ "ไมโครโฟนแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย” และบริเวณโดยรอบของกรมประชาสัมพันธ์ มีการจําหน่ายสินค้าจํานวนกว่า ๑๕๐ ร้านค้า ให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน 
              กรมประชาสัมพันธ์ ได้เชิญให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ลงนามแสดงความอาลัยออนไลน์ ผ่านทาง Map of Memory ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Google Thailand และกรมประชาสัมพันธ์ด้วย

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2eX7P8w
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๔ พ.ย. ๕๙
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode