กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัย ย้ำ ประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวง ล้างมือทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร-หลังเข้าส้วม

วันที่ 13 พ.ย. 2559 )
 
ข่าวที่ ๒๑๖ /๒๕๕๙
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๒๕ น.
 
กรมอนามัย ย้ำ ประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวง ล้างมือทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร-หลังเข้าส้วม
 
                           กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าส้วม เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี ลดโรค
 
                           นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้จะมีประชาชนได้เดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในบริเวณสนามหลวงจะมีการบริการอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชน กรมอนามัยจึงขอเตือนประชาชนล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าส้วมเพราะการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ถูกวิธีจะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงได้ถึง ร้อยละ ๕๐ และโรคปอดบวมได้ประมาณร้อยละ ๒๕
 
                           เนื่องจาก มือที่ไม่สะอาดสามารถนำเชื้อโรคมากมายสู่ร่างกายผ่านการสัมผัส อาทิ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค หัด หัดเยอรมัน โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิชนิดต่างๆ โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เหา โรคเริม รวมทั้งโรคที่ติดต่อได้หลายทาง เช่น โรคอีสุกอีใส อาจติดต่อได้จากการหายใจ และการสัมผัส เป็นต้น
 
                            การส่งเสริมพฤติกรรมการล้างมือทั้งก่อนทำอาหาร ก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับ สิ่งปกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วย หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน สามารถทำได้ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นหญิงมีครรภ์ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มวัยที่ต้องให้ความสำคัญต่อการล้างมือมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กวัยนี้นิยมเล่นของเล่นหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และ ยิ่งในช่วงนี้ที่ยังคงมีฝนตก จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมืออาจจะสัมผัสกับน้ำสกปรก และหากไม่มีการล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสร่างกาย อาจจะทำให้เสี่ยงนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ แต่ในกรณี ที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ใช้เจลล้างมือแทนได้ ซึ่งหาซื้อได้ง่ายพกติดตัวได้ตลอดเวลา
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน /บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : กรมอนามัย)
 
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th