กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รมต.นร ติดตามความคืบหน้าการบริการจองคิวระบบออนไลน์

วันที่ 13 พ.ย. 2559 )
 
ข่าวที่ 215 /๒๕๕๙
วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 10.30 น.
 
รมต.นร ติดตามความคืบหน้าการบริการจองคิวระบบออนไลน์
 
                           นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ครั้งที่ 16/2559 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทยอยติดตั้งเต็นท์คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 น่าจะแล้วเสร็จครบถ้วนเต็มรูปแบบทุกเต็นท์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
 
                            นอกจากนี้ ศตส. ได้กำชับให้ ขสมก. รับ-ส่ง ประชาชนโดยต่อเนื่องและเพิ่มจุดบริการที่ท่าราชวรดิษฐ์ พร้อมทั้งให้บริการถึงเวลา 23.00 น. และหากมีประชาชนตกค้างอยู่ก็ให้ ขสมก. ขยายงานบริการรับ - ส่ง ประชาชนถึงบ้านครบถ้วนทุกคนไม่มีการตกค้างแต่อย่างใด พร้อมทั้งให้กรมเจ้าท่าจัดเตรียมการบริการทาง ด้านขนส่งทางน้ำที่ท่าเรือวังหลัง ท่าเรือวัดระฆัง ท่าเรือพรานนก และท่าเรือสถานีรถไฟบางกอกน้อย (เดิม) ไว้บริการประชาชนเพิ่มเติมอีกด้วย
 
                            ส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีการให้บริการจองคิวผ่านระบบออนไลน์สำหรับประชาชนเพื่อถวายสักการะพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นระบบเสริมนอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าแถวเพื่อจองคิวที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการประชาชน ทั่วประเทศได้หลายช่องทางและมีความคล่องตัวมากขึ้น
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน /บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล)
 
 
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th