กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเผยแพร่หนังสือพระบรมราโชวาท – พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 14 พ.ย.นี้

วันที่ 13 พ.ย. 2559 )
 

ข่าวที่......214..... ./ 2559

                                                                    วันที่.....13 พ.ย. 2559.....  เวลา 09.53 น.  

 

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเผยแพร่หนังสือพระบรมราโชวาท – พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 14 พ.ย.นี้

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 2 เล่ม แจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต 14 พฤศจิกายน นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้จัดพิมพ์หนังสือพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา พลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์  รวมทั้งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ  ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ซึ่งเป็นเข็มทิศนำทางให้ประชาชนปฏิบัติตน และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคง ซึ่งขณะนี้ กระทรวงฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดย นายวีระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หนังสือเล่มที่ 1 ชื่อ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยากมารวบรวมไว้

เล่มที่ 2 ชื่อ 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ได้แบ่งเป็นหมวดต่างๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน, รักษาวัฒนธรรมประเพณี, หลักเศรษฐกิจพอเพียง, คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นต้น ทั้งนี้  ได้อัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

กระทรวงวัฒนธรรม จะเผยแพร่พร้อมแจกหนังสือทั้ง 2 เล่ม ให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.นี้ เวลา 13.30 น. ที่บริเวณหน้านิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 อรวิน  ข่าว / บรรณาธิการข่าว

ที่มา  กระทรวงวัฒนธรรม


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th