กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

วันที่ 11 พ.ย. 2559 )
 
ข่าวที่ ๒๐๗ /๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๕๐ น.
 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”
 
                                     กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
 
                                     นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการจัดนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคโนโลยีภาพเพลงเล่าเรื่องตั้งแต่การเกิดพระราชดำริ ฝนหลวงจนถึงปัจจุบัน และนิทรรศการ "๙ นวัตกรรมแห่งพระอัจฉริยภาพ” "ตำนานแห่งฝน” การนำผลงาน การบูรณาการต่อเนื่องจากโครงการพระราชดำริฝนหลวง การสนองงานพระราชดำริผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานความร่วมมืออีก ๒๑ นิทรรศการจาก ๒๐ หน่วยงาน
 
                                      นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ตำบลคอรุม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวจากเพชรบูรณ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยาฯลฯ มาร่วมกันจัด "ตลาดนัดข้าวอินทรีย์แท้” ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GAP มาจำหน่ายในราคาชาวนาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ ๒๐ บาท และยังมีข้าวฝนหลวงนาทีทองราคากิโลกรัมละ ๑๐ บาท รวมทั้งนำสินค้าการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูป มาจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปในราคาประหยัด รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ อาทิ การสาธิตทำอาหารเมนูสุขภาพ การอบรมออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและเทคนิค การเพ้นท์เดคูพาจ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์และผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 
                                        จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และร่วมกันประกาศก้องถึงพระเกียรติคุณแห่งองค์ "พระบิดาแห่งฝนหลวง” ผู้ทรงเป็น "พ่อ” ของพวกเราเหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกคน
 
นิยะดา/ข่าว
อรวิน/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ)
 
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th