กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดนิทรรศการ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 11 พ.ย. 2559 )
 
ข่าวที่ ๒๐๖ /๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๔๕ น.
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดนิทรรศการ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
 
                     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ภายใต้แนวคิด
"ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
                     นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดภายหลัง เป็นประธานในงานแถลงข่าว"วันพระบิดาฝนหลวง” ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน เพราะไม่เพียงแต่ทุกคนต้องน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ "องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง” เท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่โลกต้องจารึกเอาไว้ถึงการกำเนิดของ "เทคโนโลยีฝนหลวง” นวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้ ทำให้คนไทยและประชาชนอีกหลายประเทศรอดพ้นจากวิกฤติขาดแคลนน้ำมาแล้ว นับครั้งไม่ถ้วน ทั้งนี้เนื่องในโอกาส "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ขององค์พระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป
 
                      ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นเวลากว่า ๖๐ ปีแล้ว ที่โครงการพระราชดำริฝนหลวงได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย และที่สำคัญเทคโนโลยีฝนหลวงนั้นได้เป็นที่รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้รับการจดสิทธิบัตร ในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่หลายประเทศก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อนำเทคนิคและวิธีการที่ทรงคิดค้นไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง โครงการพระราชดำริฝนหลวง จึงนับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพโดยแท้จริง เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ พระราชทานแก่คนไทยและมวลมนุษยชาติ
 
                       จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้และร่วมกันประกาศถึงพระเกียรติคุณ แห่งองค์ "พระบิดาแห่งฝนหลวง” ผู้ทรงเป็น "พ่อ” ของพวกเราเหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกคน
 
นิยะดา/ข่าว
อรวิน /บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ)
 
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th