กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขสมก. เตรียมเพิ่ม shuttle bus ส่งประชาชนหลังเสร็จสิ้นการเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ

วันที่ 10 พ.ย. 2559 18:40:05 )
 
ข่าวที่...........205.................../๒๕๕๙
วันที่ ......10......... พฤศจิกายน 2559 เวลา............18.40......................น.
 
 
ขสมก. เตรียมเพิ่ม shuttle bus ส่งประชาชนหลังเสร็จสิ้นการเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ
*************************************************
 
                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก ขสมก. ว่า เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้รถตู้ที่ให้บริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จอดรับ – ส่ง ประชาชนบริเวณดังกล่าวไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นเหตุให้มีประชาชนตกค้างบริเวณประตูเทวาภิรมย์ซึ่งเป็นประตูทางออกเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว ขสมก. จึงเตรียมเพิ่มรถ shuttle bus ขึ้นอีก จำนวน ๕ คันในเบื้องต้น เพื่อรับประชาชนที่เข้าถวายสักการะ พระบรมศพฯ เรียบร้อยแล้ว นำไปส่งยังบริเวณถนนราชดำเนินกลางโดยจะจอดจุดสุดท้ายที่โรงแรมรัตนโกสินทร์
                             ขสมก. จะเริ่มให้บริการดังกล่าวในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนในการเดินทางกลับ
 
พัณณ์พิกา / ข่าว
วัฒนา/ บรรณาธิการข่าว
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th