กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งย้ายสถานที่รองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาเพื่อเจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพมาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 10 พ.ย. 2559 18:35:45 )
 
ข่าวที่............204................../๒๕๕๙
วันที่ .....10.......... พฤศจิกายน 2559 เวลา............18.35......................น.
 
กระทรวงวัฒนธรรมแจ้งย้ายสถานที่รองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาเพื่อเจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพมาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร *************************************************
                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส) ว่า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือ ได้จัดสถานที่เพื่อรับรองพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ที่จะเดินทางมาเพื่อเจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ ณ ราชนาวีสโมสร นั้น
                           ที่ประชุม กอร.รส. ได้มอบหมายให้สำนักพระพุทธศาสนาประสานกับวัดมหาธาตุฯเพื่อดำเนินการย้ายศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุ- สามเณร จากเดิมคือราชนาวีสโมสรเป็นวัดมหาธาตุฯ เพื่อความเหมาะสมและความสะดวกของพระภิกษุ-สามเณร และแม่ชี ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง มีกำหนดให้พระภิกษุสงฆ์เจริญจิตภาวนาปลงสังเวชได้วันละ 2 รอบ รอบแรก เวลา 09.30 น. และรอบสองเวลา 12.30 น. โดยให้เข้าทางประตูเทวาภิรมย์ คราวละไม่เกิน 30 รูป
 
 
พัณณ์พิกา / ข่าว
วัฒนา / บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th