กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมการเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

วันที่ 10 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1189 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

การประชุมการเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมการเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ,เลขานุการกรม สำนักพระราชวัง ,รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานราชการ ถึงการเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสตูดิโอใหญ่ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 
     การขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
     ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถแสดงความจำนง ขอเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สามารถ download ตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ที่ www.brh.thaigov.net หรือขอตัวอย่างหนังสือได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) และเมื่อเขียนหรือพิมพ์ครบถ้วนแล้ว ขอความกรุณาส่งมาที่สำนักพระราชวังได้ ๔ ช่องทาง คือ
     ๑.ส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทะเบียน อาคาร ๖๐๑ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
     ๒.ส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๘๗๐๘
     ๓.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
        เรียน  เลขาธิการพระราชวัง
                สำนักพระราชวัง
                สนามเสือป่า
                ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต
                กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
     ๔.ส่งทาง E-mail address : brh@palaces.mail.go.th โดยสแกนเป็น file PDF
     เมื่อผู้ขอได้ส่งเอกสารจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว สำนักพระราชวังจะได้ส่งหนังสือตอบรับ และแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพให้ทราบ ก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า ๑๕ วัน
               
    
 
 
     วีรพัฒน์ ชื่นสมทรง ภาพ / ข่าว
     ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ
 
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode