กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ทวีป กว่า 180 ประเทศ พร้อมใจฉายสารคดี "The People's King ในหลวงในดวงใจ"

วันที่ 9 พ.ย. 2559 )
 
ข่าวที่........199........./2559
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา....18.56......น.
 
7 ทวีป กว่า 180 ประเทศ พร้อมใจฉายสารคดี "The People's King ในหลวงในดวงใจ" สถานีโทรทัศน์ทั่วโลก พร้อมฉายสารคดี "The People's King ในหลวงในดวงใจ"

                   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วาระครบ 30 วันแห่งการสวรรคต
 
                   สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ข่าวนายเกล็น ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวในงานเปิดตัว สารคดีพิเศษที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด มหาชน ร่วมกับ History Channel แห่งสหรัฐอเมริกา เรื่อง "King Bhumibol of Thailand : The People's King ในหลวงในดวงใจ" (สรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของชาวประชา) โดยจะจัดฉายพร้อมกัน 7 ทวีป กว่า 180 ประเทศ
 
                  ภาพยนตร์สารคดีชุดนี้จะนำเสนอเรื่องราวของพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ และ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นแบบอย่างควรปฏิบัติตามที่ดียิ่ง มิใช่เฉพาะคนไทยแต่สำหรับคนทั้งโลก นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวของโลก ที่จะได้รับชมพร้อมๆ กัน บรรยายเสียงภาษาไทยโดย นพพล โกมารชุน
 
                  สำหรับภาพยนตร์สารคดีชุดนี้จะออกอากาศทั่วโลก ครั้งแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21.00 น. ซึ่งเป็นวันครบ 30 วันการสวรรคต ผ่านช่อง History Channel 29 สถานีโทรทัศน์ทั่วโลก 6 ทวีป และกว่า 180 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ช่อง History Channel ทรูวิชั่นส์ช่อง 556 นอกจากนั้นวันที่ 5 ธันวาคม2559 ออกอากาศพร้อมกันอีก 5 สถานีคือ ช่อง zee TV อินเดีย, Sony Entertainment Television, ช่อง GMA ฟิลิปปินส์, ช่อง CCTV จีน และ TGN 117 ประเทศ
 
                  ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมรับชมสารคดีอันทรงเกียรติที่จะทำให้เรารู้ว่า พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทย ทำให้พระองค์กลายเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพเทิดทูนมากที่สุดในโลก
 
ธาระณี สะตะ/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
 
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th