กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มูลนิธิทีเอชนิค จัดโครงการ THNG CAMP ค่ายเครือข่ายไอทีเพื่อสังคมปีที่ 6

วันที่ 4 พ.ย. 2559 )
 

        มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไ ทย (ทีเอชนิค) เตรียมเปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติก าร Thailand Networking Groupครั้งที่ 6 (THNG CAMP#6) เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทั้งภาคไ อทีและภาคสังคมเข้าร่วมโครงการเ พื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิ จิทัลสู่ชุมชน โครงการนี้จะจัดในวันที่ 17-22 ธันวาคม 2559 ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

        สำหรับกิจกรรมในปีนี้นั้นผู้เข้ าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จาก วิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ โดยทุกคนจะได้รับภารกิจให้ร่ วมกันสำรวจความต้องการของชุมชนจัดทำอีคอมเมิร์ซของสินค้าชุมชน และร่วมกันให้ความรู้พร้อมทั้งแ นะนำการใช้สื่อออนไลน์แก่คนในชุ มชนอีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำเ ศรษฐกิจดิจิทัลเข้าสู่ชุมชนให้นำ ไปใช้งานได้จริง และส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ไอที เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพัน ธ์และขายสินค้าของชุมชนได้

        THNG CAMP#6 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโคร งการทั้งภาคไอทีและภาคสังคมที่มี อายุระหว่าง 18-25 ปี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอ ดโครงการ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คนจะได้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอี ยดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึ งวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ www.thng.in.th หรือติดต่อ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไ ทย (ทีเอชนิค)

        โทร. 0 2244 8261
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode