กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
(ศปภ.) ขอแจ้งรายชื่อศูนย์พักพิงและเบอร์โทรศัพท์ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันที่ 24 ต.ค. 2554 )
ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)

· ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) แจ้งว่า :
ขณะนี้ศูนย์พักพิงในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมลฑลที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสนับสนุน ศปภ. โดยมีรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ในเบื้องต้น ดังนี้ 1. โรงเรียนหอวัง พักได้ 1,500 คน ติดต่อ คุณสุชาติ 081-640-5175 2. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง พักได้ 300 คน ติดต่อ คุณอาธิปย์ 089-665-7007 3. โรงเรียนทีปังกรวิทยพัฒน์ (วัดโบสถ์) พักได้ 80 คน ติดต่อ คุณสิทธิอาพร 089-202-7851 4. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พักได้ 1,500 คน ติดต่อ ผอ.เฉลิมชัย 081-939-7288 5. โรงเรียนราชวินิตบางเขน พักได้ 1,000 คน ติดต่อ คุณเฉลียว 085-430-8807 สำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถสอบถามได้ที่กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ศปภ.ดอนเมือง โทร. 02-504-3050
 
24 ต.ค.54 . เปรมจิต วิสัย/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode