กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายผ่อนผันชำระเงินค่าไฟฟ้า สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 24 ต.ค. 2554 )
ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)

· ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) : ได้รับแจ้งว่า นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ ผอ.กองสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า กฟภ.มีนโยบายผ่อนผันการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยโดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สามารถขอผ่อนผันชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ประสบภัยจากน้ำท่วมแต่ละเดือนออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมทั้งกิจการเฉพาะอย่าง สามารถขอผ่อนผันชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมแต่ละเดือนออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนเช่นเดียวกัน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่เรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ย ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือคอลเซ็นเตอร์ 1129
 
24 ต.ค.54 นายประสิทธิ์ สุนทรกิจปรีชาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode