กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ไปรษณีย์ไทยเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรภาพผนึกแสตมป์ฯ ร.๙ ๗ พ.ย.นี้

วันที่ 3 พ.ย. 2559 11:23:27 )
http://www.thailandpost.com/index.php?page=article_detail&addon=article&topic_id=4183&group_id=11

ข่าวที่ ๑๕๗/๒๕๕๙
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๘ น.
 

ไปรษณีย์ไทยเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรภาพผนึกแสตมป์ฯ ร.๙ ๗ พ.ย.นี้

 
     นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยเมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ ว่าจะเปิดช่องทางการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลงทะเบียนรับบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙,๙๙๙,๙๙๙ ดวง โดยประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.stamprama9.thailandpost.com หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
     โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อ – นามสกุล ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เพื่อไปรษณีย์ไทยจะได้นำส่งบัตรภาพฯ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน ๑ ท่าน ต่อบัตรภาพชุดพิเศษ ๑ ใบ
 
 
เพ็ญกมล/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ บรรณาธิการข่าว
ที่มา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th