กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
กระทรวงวัฒนธรรมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครให้ประชาชนเข้าชมฟรี

วันที่ 3 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 927 คน)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ข่าวที่ ๑๕๖ /๒๕๕๙

วันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๕๐ น.


         กระทรวงวัฒนธรรมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพฯ เข้าชมฟรี ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับแจ้งจากกระทรวงวัฒนธรรมว่า ขณะนี้พิพิธสถานแห่งชาติพระนครเปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

        พิพิธสถานแห่งชาติพระนคร เป็นพิพิธสถานแห่งแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๐๒ โดยตั้งอยู่ระหว่างโรงละครแห่งชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดแสดงข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุวิทยา ซึ่งแบ่งการแสดงออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย ส่วนที่ ๒ ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ณ อาคารมหาสุรสิงหนารถ ส่วนที่ ๓ ประณีตศิลป์และชาติพันธุวิทยา จัดแสดงโบราณวัตถุ ราชรถและเครื่องประกอบการพระราชพิธีพระบรมศพฯ เป็นต้น และส่วนที่ ๔ อาคารโบราณสถานจัดแสดงอาคารหมู่พระที่นั่ง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ - ๒๒๔-๑๓๗๐


พอพล สุดสังเกต/ปัทมาวดี เหลือสม/ข่าว

อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าวสายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th