กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กอร.รส. ขอความร่วมมือกรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้าเยี่ยมชมวัดพระแก้วตามเส้นทางที่กำหนด

วันที่ 2 พ.ย. 2559 18:31:43 )
 
ข่าวที่ ๑๕๓/๒๕๕๙
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น.
 
กอร.รส. ขอความร่วมมือกรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้าเยี่ยมชมวัดพระแก้วตามเส้นทางที่กำหนด
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
            ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และสำนักพระราชวังได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน เป็นต้นมา ทำให้จำนวนผู้เดินทางเข้าไปในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กอร.รส. จึงขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ที่นำกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมวัดพระแก้ว ให้เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด คือ จากบริเวณหน้าศาลฎีกา ศาลหลักเมือง เข้าสู่ถนนหน้าพระลาน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินเข้าประตูวิเศษไชยศรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
           สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เข้าประตูสวัสดิโสภา (ตรงข้ามกระทรวงกลาโหม) และ ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ ให้เข้าประตูมณีนพรัตน์
 
 
พอพล สุดสังเกต / ปัทมาวดี เหลือสม / ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th