กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สปน. รับจิตอาสาบรรจุข้าวเปลือก “พอเพียง”

วันที่ 2 พ.ย. 2559 18:12:55 )
 
ข่าวที่ ๑๕๒/๒๕๕๙
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๕ น.
 
สปน. รับจิตอาสาบรรจุข้าวเปลือก "พอเพียง”
..........................................................................
 
               ภายหลังจากการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ประชาชนทุกท่านจะได้รับสิ่งมงคลที่ระลึก ๒ สิ่ง ได้แก่ ภาพถ่ายพระบรมโกศ และถุงข้าวเปลือก "พอเพียง”
               ถุงข้าวเปลือก "พอเพียง” นี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเป็น ของที่ระลึก โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา ร่วมบรรจุถุงข้าวเปลือก "พอเพียง” ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล
               เนื่องจากพื้นที่บริเวณ ทำเนียบรัฐบาล ที่ใช้ในการบรรจุถุงข้าวเปลือก "พอเพียง” คับแคบ ไม่สามารถรองรับจิตอาสาจำนวนมากได้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอความร่วมมือผู้สนใจจะเป็นจิตอาสาบรรจุข้าวเปลือก "พอเพียง” กรุณาแจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๘๑ และ ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๘๕ ก่อน เพื่อทราบการจัดลำดับคิวในการบรรจุ และในส่วนของการแต่งกายของจิตอาสา ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ผู้หญิงสวมกางเกงได้) โดยระยะเวลาในการมาช่วยปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความสะดวกของจิตอาสาแต่ละท่าน ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องอยู่ตลอดตั้งแต่ ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น.
 
เกรียงไกร พันธิวานนท์ /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th