กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มติ ครม. แถลงกิจกรรมบันเทิงสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม หลัง 14 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 2 พ.ย. 2559 02:58:07 )
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
ข่าวที่ ๑๕๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๔๕ น.
มติ ครม. เห็นชอบกิจกรรมบันเทิงสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
 
     เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการจัดกิจกรรมบันเทิงว่า ตามที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมบันเทิงในช่วงหลังจาก 30 วัน ได้จำแนกกิจกรรมต่าง ๆ เป็น ๙ ลักษณะ คือ ๑.งานเทศกาลระดับประเทศ อาทิ วันลอยกระทง วันคริสต์มาส วันปีใหม่ ๒.งานเทศกาลระดับจังหวัด อาทิ งานกาชาด งานเทศกาลผีตาโขน ๓. งานส่งเสริมเศรษฐกิจระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน งานประเพณีชนวัว ๔. งานรื่นเริงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ลิเก ลำตัด มหรสพ การประกวดต่าง ๆ ๕.กิจกรรมสถานบันเทิงต่างๆ เช่น ไนท์คลับ ผับ บาร์ ๖. กิจกรรมที่จัดภายในโรงแรม เช่น การจัดประชุมสัมมนา การเลี้ยงสังสรรค์ ๗. การแสดงคอนเสิร์ต ๘. งานประเพณีวัฒนธรรม เช่น งานกฐิน งานผ้าป่า งานมงคลสมรส งานบวช 9. งานแข่งขันกีฬาทุกระดับและกองเชียร์
     ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการไปตามปกติ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเมืองให้กลับไปสู่ภาวะปกติ รัฐบาลจึงเห็นควรให้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ๙ ประเภทได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำและปรึกษาหารือ เพื่อให้การใช้พื้นที่ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม ดังนี้
     ๑. ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา งานมงคลสมรส กฐิน ผ้าป่า กิจกรรมทางประเพณี การเลี้ยงสังสรรค์ ได้ตามความเหมาะสม
     ๒. งานมหรสพ งานแสดงดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถจัดได้ตามปกติ โดย ผู้จัดงานพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับปกติที่มีอยู่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่
     ๓. การจัดรายการของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม และควรสอดแทรกรายการที่สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจในแง่มุมต่างๆ
     ๔. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ไว้ทุกข์ มีกำหนด ๑ ปี ส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้พิจารณาตามความเหมาะสม
     ส่วนการลดธงครึ่งเสาที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งไว้ให้ลดธงครึ่งเสาเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายนนั้น วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนจะมีการชักธงเต็มเสาเช่นเดิม
พัณณ์พิกา/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ /บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th