กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ยังไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด

วันที่ 2 พ.ย. 2559 12:54:44 )
 

ข่าวที่ ๑๕๐/๒๕๕๙
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.

การเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ยังไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด

       ตามที่มีข่าวในสังคมออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ว่า การเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง มีกำหนดระยะเวลาให้เข้าถวายสักการะ และให้เข้าคิวที่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ประสานกับสำนักพระราชวัง และกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) แล้ว ขอเรียนชี้แจงว่าการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศได้ทุกวัน โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด ทั้งนี้ ขอความกรุณาทยอยเดินทางมาเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในช่วงวันธรรมดาจะมีการเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศน้อยกว่าในวันหยุดราชการ โดยจะเริ่มเข้าคิวที่บริเวณหน้าศาลฎีกา
        สำหรับผู้พิการทางสายตา พิการทางการได้ยิน และพิการด้านอื่น ๆ สามารถเดินทางเป็นหมู่คณะพร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศในวันธรรมดาจะสะดวกในการดูแล โดยกรุณาติดต่อประสานงานกับทาง กอร.รส. ที่สายด่วน ๑๘๙๙ เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
        กรณีผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถแจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน๒๕๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ WWW.brh.thaigov.net และส่งเอกสารการขอร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ที่สำนักพระราชวัง(สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต ๑๐๓๐๐ หรือ E-mail : brh@ palaces.mail.go.th ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ ขอเป็นเจ้าภาพร่วม สามารถสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้ตามศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๖๒๓ ๕๔๙๙ หรือ ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๕๑๔


เกรียงไกร พันธิวานนท์ /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th