กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรีขอบคุณสื่อทุกแขนงที่ให้ความร่วมมือปรับผังรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

วันที่ 1 พ.ย. 2559 03:27:51 )
 
ข่าวที่ ๑๔๙ /๒๕๕๙
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๑๕ น.
 
นายกรัฐมนตรีขอบคุณสื่อทุกแขนงที่ให้ความร่วมมือปรับผังรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 
          นายกรัฐมนตรีขอบคุณสื่อทุกแขนงที่ให้ความร่วมมือปรับผังรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมขอให้สถานบันเทิงพิจารณาจัดงานอย่างเหมาะสมและถูกกาละเทศ
          วันนี้ (1 พ.ย. 59) เวลา 13.40 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการขอความร่วมมือสื่อต่าง ๆ ในการเผยแพร่รายการบันเทิงช่วงที่ประชาชนกำลังโศกเศร้าว่า รัฐบาลขอขอบคุณสื่อทุกแขนงที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปรับเปลี่ยนรายการ ให้สอดคล้องกับสภาวะ สถานการณ์ และช่วงเวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งสื่อสามารถปรับเปลี่ยนเผยแพร่รายการได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลา ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารของแต่ละสังกัด
           สำหรับสถานบันเทิง ขอให้พิจารณาจัดงานอย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตัว จะต้องสุภาพ ไม่ล่อแหลม รวมไปถึงสถานที่ในการจัดงาน ทั้งพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่สาธารณะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก รัฐบาล ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ทำผิดกฎหมายเพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยตามปกติ
 
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th