กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บัญชาการทหารบกเปิด “ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก” มุ่งแก้ปัญหาถูกแทรกแซง

วันที่ 1 พ.ย. 2559 03:25:40 )
 
ข่าวที่ ๑๔๘ /๒๕๕๙
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๑๐ น.
 
ผู้บัญชาการทหารบกเปิด "ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก” มุ่งแก้ปัญหาถูกแทรกแซง
 
           ผู้บัญชาการทหารบกเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก มุ่งแก้ปัญหาการถูกแทรกแซง ขอให้ประชาชนตระหนักในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการใช้แอพพลิเคชันไลน์ ต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรอง
          พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เนื่องในโอกาสเปลี่ยนชื่อหน่วย จากศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เป็นศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ภายหลังพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ผบ.ทบ. ให้สัมภาษณ์ว่า กองทัพบกให้ความสำคัญเรื่องการดูแลภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนากองทัพบกให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหน่วยอื่น อีกทั้งเป็นการปกป้องหน่วยงาน โดยเฉพาะการถูกแทรกแซง รวมถึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกองอำนวยการข่าวสารที่แต่งตั้งไว้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคนและเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริง ตลอดจนติดตามการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงกลุ่มโพสต์ข้อความเข้าข่ายผิดกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
          ที่ผ่านมากองทัพบกมีศักยภาพในการดูแลเรื่องการคุกคามทางไซเบอร์ แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคงในลักษณะการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายตรงข้าม จากนั้น มีการนำไปสื่อสารกันต่อโดยขาดข้อเท็จจริง ซึ่งกระบวนการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่น่าห่วงและน่ากังวลซึ่งพบว่ายังมีอยู่มาก รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนตระหนักในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการส่งต่อข้อมูล บางครั้งอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและจะสร้างความเสียหายให้บุคคลและประเทศชาติ โดยเฉพาะการใช้แอพพลิเคชันไลน์ ต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรอง
 
 
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th