กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนหน่วยงานราชการจัดสัมมนาใน ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท

วันที่ 31 ต.ค. 2559 04:45:25 )
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนหน่วยงานราชการจัดสัมมนาใน ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท

          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนมาตรการการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการจัดสัมมนาในประเทศ ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท

          นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เมื่อกลางปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวและกีฬา หรือ ททท. ได้จัดทำหนังสือ "๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการจัดประชุมสัมมนาในประเทศตามโครงการพระราชดำริ เพื่อจะได้เรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาใช้กับหน่วยงานของตนเอง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ตามแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้บ้าน หรือในภูมิภาคต่าง ๆ เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ถือเป็นบทเรียนนอกห้องเรียนจากความตั้งใจของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง

          ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเล็บ) พิจารณาจัดทำแพคเกจสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดการสัมมนาใน ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาทแล้ว ซึ่งตลอดปี ๒๕๖๐ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเน้นการส่งเสริมการสัมมนาในเส้นทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเสมือนให้เป็นปีที่ทำการท่องเที่ยวเพื่อพ่อ

 

 

 

 

(ที่มา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

 

                                                                                      นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว

อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th