กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพระราชวังแจ้งเปลี่ยนเส้นทางกราบถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ

วันที่ 31 ต.ค. 2559 12:05:02 )
 
ข่าวที่ ๑๔๑/๒๕๕๙
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.
 
สำนักพระราชวังแจ้งเปลี่ยนเส้นทางกราบถวายบังคมพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 
          สำนักพระราชวัง แจ้งเปลี่ยนเส้นทางกราบถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้า พระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยให้ขบวนพสกนิกรซึ่งเดินทางจากท้องสนามหลวง เข้าในพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ เลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิหารยอด เข้าสู่ตัววัดพระศรีรัตนศาสดารามฝั่งทิศเหนือ เลี้ยวซ้ายเดินตามทางพระระเบียงคต วนรอบพระระเบียงคตไปทางประตูสนาม เข้าสู่ถนนอมรวิถี เดินผ่านหน้าพระนั่งจักรีมหาปราสาท เข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 
 
พิม ศรีประเสริฐ / ข่าว
ธนัชพร ถ้ำสิงห์ / บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th