กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รองแม่ทัพภาคที่ 1 ระบุการแต่งกายของเพศที่สามที่มาถวายบังคมพระบรมศพ ขอให้แต่งกายตรงตามเพศสภาพของแต่ละคน

วันที่ 30 ต.ค. 2559 )
 
ข่าวที่ 140 /๒๕๕๙
วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 17.30 น.
 
รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ระบุการแต่งกายของเพศที่สามที่มาถวายบังคมพระบรมศพ ขอให้แต่งกายตรงตามเพศสภาพของแต่ละคน
 
 
              พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยว่า เรื่องการแต่งกายของเพศที่สามขอให้แต่งกายตรงตามเพศสภาพของแต่ละคน คือสภาพภายนอกเป็นอย่างไรก็ให้แต่งกายอย่างนั้น โดยที่ไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้ความอะลุ้มอล่วย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนที่จะดำเนินการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน จึงขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่มีความยืดหยุ่นกับทุกๆเป็นอย่างดี ด้วยความรู้สึกว่าประชาชนทุกคนที่มา ล้วนเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ด้วยกันทุกคน
 
 
พัณณ์พิกา/ข่าว
วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/ บรรณาธิการข่าว
 
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th