กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจกสายรัดข้อมือ ป้องกันเด็กและผู้สูงอายุพลัดหลง พร้อมมอบเสื้อเอี๊ยม “พม. เพื่อพ่อหลวง” แก่อาสาสมัครจิตอาสา ณ จุดบริการประชาชน “พม. เพื่อพ่อหลวง”

วันที่ 30 ต.ค. 2559 14:05:00 )
 
ข่าวที่ 137 / 2559
วันที่..30.. ตุลาคม 2559.......เวลา 14.05 น.
 
        วันนี้ (30 ต.ค. 59) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ
 
       พลตำรวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ตามที่มีพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 – 21.00 น.ทุกวันนั้น ส่งผลให้ประชาชนจากทั่วประเทศ เดินทางมาเพิ่มมากขึ้น รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน "พม. เพื่อพ่อหลวง” บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยการเตรียมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกระทรวงฯ (อพม.) พร้อมให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย 1) บริการจัดทำป้ายข้อมูลเด็กและผู้สูงอายุคล้องข้อมือ (Wristband) เพื่อป้องกันการพลัดหลง โดยการเขียนชื่อ-นามสกุล ของเด็กและผู้สูงอายุ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถติดต่อได้บนสายรัดข้อมือ หากเกิดกรณีการพลัดหลงจะได้สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 2) บริการดูแลเด็กและผู้สูงอายุที่พลัดหลง 3) บริการรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (วีลแชร์) โดย อพม. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสาจากสภาเด็กและเยาวชน 4) บริการให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางสังคม 5) บริการแจกฟรีพร้อมสาธิตการทำ ได้แก่ ยาดม ยาหม่อง และริบบิ้นดำ 6) บริการฟรี ตัดผมชาย – หญิง และ 7) บริการเก็บขยะบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง โดยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และเยาวชนจิตอาสาจากสภาเด็กและเยาวชน
 
       ทั้งนี้ จุดบริการประชาชน "พม. เพื่อพ่อหลวง” ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัทภาคเอกชน โดยนายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ( C&G) ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท และยังได้รับมอบเสื้อผ้าย้อมสีดำสำหรับแจกจ่ายประชาชน จากบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเสื้อเอี๊ยม "พม. เพื่อพ่อหลวง” ให้กับอาสาสมัครจิตอาสา ที่บริการเก็บขยะ และเข็นรถนั่งสำหรับบริการผู้พิการ และผู้สูงอายุ
 
ญาณี จันทร์กล่ำ /ข่าว
วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th