กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยนำภาพ กว่า 20,000 ภาพ จากประชาชนทั่วประเทศ มาจัดนิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 30 ต.ค. 2559 14:00:00 )
 
ข่าวที่ 136 / 2559
วันที่..30.. ตุลาคม 2559.......เวลา 14.00 น.
 
      พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยกล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์(ศตส.) รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ให้กระทรวงวัฒนธรรมนำมาจัดทำหนังสือ "จดหมายเหตุฉบับประชาชน” และสารคดี "ทรงสถิตในดวงใจไทย นิรันดร์” เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญยิ่งของประเทศ และเผยแพร่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ส่งภาพนิ่งมาแล้วจากทั่วประเทศกว่า 20,895 ภาพ และภาพวีดิโอ 61 คลิป (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ) โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกภาพดังกล่าวนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      
       สำหรับภาพที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ประกอบด้วยภาพที่บันทึกโดยประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ภาพจากหอจดหมายเหตุและภาพจากต่างประเทศ รวมถึงภาพซึ่งบันทึกโดยช่างภาพมืออาชีพของเมืองไทย และช่างภาพจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ทั้งนี้ นิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” จะจัดขึ้น จำนวน 2 ครั้ง ณ ลานหน้าสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยนับถือเป็นครั้งแรก ในโอกาสครบรอบพิธีบำเพ็ญกุศล 15 วัน (ปัณรสมวาร) การจัดแสดงภาพดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559 โดยนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทย มีการจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการภาพถ่ายที่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งเข้ามา ขณะนี้มีจำนวน 20,895 ภาพ และนำมาจัดแสดงเป็นตัวอย่างจำนวน 89 ภาพ ส่วนภาพอื่นๆจะจัดแสดงผ่านจอโทรทัศน์เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดที่ประชาชนส่งเข้ามา นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้คัดเลือกภาพที่ส่งเข้ามาจำนวน 9 ภาพ มาจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ดจำนวน 90,000 ภาพ เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ
 
      นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการครั้งที่ 2 ในโอกาสครบรอบพิธีบำเพ็ญกุศล 50 วัน (ปัญญาสมวาร) กำหนดจัดแสดงภาพระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 - 21 มกราคม 2560 โดยจะเป็นการแสดงภาพถ่ายของศิลปินแห่งชาติ และช่างภาพมืออาชีพ ส่วนการจัดนิทรรศการในส่วนภูมิภาค ได้ขอความร่วมมือไปยังจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อให้มีการจัดนิทรรศการดังกล่าวทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานต่างๆ ยังสามารถส่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่อง ผ่านอีเมล pic.culture 2559 @ m-culture.go.th โดยผู้ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ต้องระบุวัน เวลา สถานที่ถ่ายภาพ และระบุชื่อผู้ถ่าย พร้อมโทรศัพท์ติดต่อ และสอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 02-422-8729 หรือ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม
 
ญาณี จันทร์กล่ำ /ข่าว
วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th