กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
กองทัพเรือ แจ้งเพิ่มรถและเรือบริการประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพ

วันที่ 29 ต.ค. 2559 17:24:01 )
 
ข่าวที่ ๑๓๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๒๕ น.
 
กองทัพเรือ แจ้งเพิ่มรถและเรือบริการประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพ
-------------------------------------------------------------------
 
                รัฐบาลโดย กองทัพเรือ เพิ่มจำนวนรถ /เรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทาง ไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง ที่เพิ่ม มากขึ้น
                ส่วนประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แจ้งการให้การบริการรถยนต์และเรือกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
                ๑.) รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ๖ คัน ให้บริการเวลา ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. เส้นทาง
                     ๑.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - สนามหลวง จำนวน ๓ คัน
                     ๑.๒ สายใต้ใหม่ - สนามหลวง จำนวน ๓ คัน
                ๒.) เรือประเภทต่างๆ
                     ๒.๑ เรือด่วนทางธุรการ เส้นทาง ท่านิเวศน์วรดิฐ - ท่าสาทร จำนวน ๒ ลำ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๒๐ น.
                     ๒.๒ เรือข้ามฟากเส้นทาง ท่าราชนาวิกสภา - ท่านิเวศน์วรดิฐ จำนวน ๑ ลำ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ทั้งนี้ หากประชาชนยังหนาแน่น กรมการขนส่งทหารเรือจะเพิ่มจำนวนยานพาหนะ/เที่ยว/ขยายเวลาบริการ จนกว่าประชาชนจะเบาบาง สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๕ - ๕๕๑๓ (เวลาราชการ) และ ๐๒ - ๔๗๕ - ๕๗๙๗ (นอกเวลาราชการ)
 
 
เกรียงไกร พันธิวานนท์ /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th