กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสายุวกาชาดออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย

วันที่ 28 ต.ค. 2559 18:09:12 )
 
ข่าวที่ ๑๒๑/๒๕๕๙
วันที่ ..๒๘...ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๕๒ น.
 
อาสายุวกาชาดออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่เดินทาง มาแสดงความอาลัย
 
            สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา "อาสายุวกาชาด” ออกหน่วย ปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ประจำการจุดต่าง ๆ สนับสนุนงานบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจมาร่วมงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยในนาม "อาสายุวกาชาด” กระจายกำลังความช่วยเหลือออกไปประจำการจุดต่าง ๆ เพื่อออกไปปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุนงานบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          การบริการของอาสายุวกาชาดมีโซนรับผิดชอบ ๘ จุด ได้แก่ ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้า พระธาตุ กระทรวงกลาโหม ศาลฎีกา ศาลหลักเมือง ถนนสนามไชย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกระจายกันออกไปให้บริการเป็นหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ โดยประชาชนส่วนใหญ่จะมีอาการเป็นลมแดด ปวดเข่า ปวดขา ซึ่งสามารถบริการเบื้องต้น หรือ บริการวีลแชร์ได้ และหากพบผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจะทำหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยไปยังเต้นท์พยาบาลที่ใกล้ที่สุดตามจุดต่าง ๆ โดยรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอาสาสมัครจะออกให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๐๐ วัน
          สำหรับเยาวชนที่สนใจจะร่วมเป็นอาสาสมัครกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ติดต่อการสมัครได้ที่หมายเลข ๐๒-๒๕๒๕๐๐๒ – ๓ กด ๑ หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ goo.gl/BCtzxa
 
 
เพ็ญกมล/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th