กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
กรมเจ้าท่าเตรียมมาตรการรองรับประชาชนเดินทางทางน้ำในการเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพ

วันที่ 28 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 363 คน)

ข่าวที่ 117 /๒๕๕๙
 วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 14.00 น.
 
กรมเจ้าท่าเตรียมมาตรการรองรับประชาชนเดินทางทางน้ำในการเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพ
 
กรมเจ้าท่าเตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่จะเดินทางทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ เพื่อเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมถวายบังคมจำนวนมาก
 
นายศรสักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๕๙ เป็นวันแรก ซึ่งหากประชาชนสามารถใช้การเดินทางทางน้ำ จะเกิดความสะดวกและเข้าถึงพื้นที่ได้ใกล้ที่สุด ทางกรมเจ้าท่ามีความห่วงใยและเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่คาดว่าจะมีจำนวนมาก จึงได้กำชับให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำประสานความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการเรือต่าง ๆ ให้เข้มงวดในด้านความปลอดภัย ดังนี้
- ด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม และเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมเจ้าท่า
- ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเรือยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๕ ลำ แบ่งเป็น ตั้งแต่กรมเจ้าท่าขึ้นไปทางทิศเหนือ จำนวน ๓ ลำ และทางทิศใต้ตั้งแต่กรมเจ้าท่าไปจนถึงท่าเรือสาทร จำนวน ๒ ลำ และเรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน ๒ ลำ เรือตรวจการณ์สำรอง ๒ ลำ ในคลองแสนแสบ จัดเรือเจ็ทสกี จำนวน ๑ ลำ และคลองผดุงกรุงเกษม จัดเรือเจ็ทสกี ๑ ลำ
- กิจกรรมที่กรมเจ้าท่าร่วมกับสมาคมเรือไทย และผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อถวายความอาลัยด้วยการอำนวยความสะดวกตั้งแต่วันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๙ เป็นต้นมา คาดว่าในวันที่ ๒๘ ต.ค.๒๕๕๙ จะมีประชาชนเริ่มเดินทางเข้ามารอการเปิดให้เข้าไปถวายบังคมพระบรมศพ จึงได้จัดเตรียมเรือเพิ่มรองรับบริเวณท่าเรือเขียวไข่กา และในวันที่ ๒๙ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ กรมเจ้าท่าจึงได้จัดเตรียมเรือตรวจการณ์เจ้าท่าและเรือโดยสารขนาดใหญ่รองรับบริเวณท่าเรือเขียวไข่กาและท่าเรือสาทร ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
 
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังได้ประสานรถ ขสมก.ให้บริการรับ – ส่งประชาชนจากรถไฟฟ้าสถานีบางซื่อมาลงเรือ โดยจัดเรือให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าจากท่าเรือเขียวไข่กา ไปยังท่าเรือปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ซึ่งเปิดให้ใช้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมเรือตรวจการณ์ เจ้าท่า ๓๗ และเรือโดยสารขนาดใหญ่เตรียมพร้อมรองรับประชาชน
 
หากประชาชนพบเห็นความไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือได้ทันที หรือ โทรสายด่วนกรมเจ้าท่า หมายเลข ๑๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทร. ๑๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑๑ ต่อ ๓๐๖, ๓๐๘, ๓๐๙, ๒๒๙ และ ๒๕๔
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th