กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทัพบกเปิดค่ายทหารเป็นจุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทั่วประเทศเข้าถวายบังคมพระบรมศพ

วันที่ 28 ต.ค. 2559 11:24:43 )
 
ข่าวที่ ๑๑๕ /๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา. ๑๑.๒๕ น.
 
กองทัพบกเปิดค่ายทหารเป็นจุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทั่วประเทศเข้าถวายบังคม
พระบรมศพ
 
           พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ตามที่ทางสำนักพระราชวังกำหนดเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในส่วนของกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กกร.รส) ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้สามารถรองรับคลื่นมหาชนได้อย่างเหมาะสม และประชาชนได้รับความสะดวกอย่างดีที่สุดภายใต้แนวทางของรัฐบาล สำหรับรายละเอียดค่ายทหารตามเส้นทางผ่านเป็นจุดพักรถ พักคนระหว่างทางมีดังนี้
          - พื้นที่ภาคเหนือ จุดพักรถระหว่างทางอยู่ที่ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น และค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
          - ภาคใต้ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          - ภาคตะวันตก ตะวันออก และภาคกลาง จุดพักระหว่างทางจะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย ๔ ซึ่งในทุกจุดพักระหว่างทางจะมีเจ้าหน้าที่ทหารร่วมให้การดูแลประชาชน พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาหาร เครื่องดื่ม สุขา และบริการทางการแพทย์ โดยเมื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการจัดจุดพักรอไว้ ๒ แห่ง คือ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี และพื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่พุทธมณฑล ทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๑ (กกล.รส.ทภ.๑) จะช่วยบริหารจัดการทั้งเรื่องพื้นที่จอดรถ การเปลี่ยนถ่ายพาหนะไปยังจุดรับ – ส่งบริเวณถนนราชดำเนิน และเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงต่อไป รวมทั้งการให้คำแนะนำการปฏิบัติในการเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ
          นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๕๙ กองทัพบกจะนำนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนนายร้อย และนักเรียนพยาบาลจาก ๔ เหล่าทัพ และนักเรียนแพทย์ทหารของกองทัพบก จำนวน ๒๐๐ คนต่อวัน เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง เน้นการจัดระเบียบบุคคลที่จะเข้าถวายบังคมพระบรมศพ รวมทั้งการร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อดูสิ่งของที่นำมาบริการประชาชนในพื้นที่สนามหลวง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในนามของรัฐบาลจะร่วมกันดูแลประชาชนและบริหารจัดการทุกกิจกรรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ที่สำคัญให้ประชาชนได้รับความสะดวกและสามารถเข้าถวายบังคม พระบรมศพ ตามที่ตั้งใจไว้อย่างดีที่สุด จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม
 
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th