กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
แนะประชาชนทยอยถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

วันที่ 27 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 714 คน)

ข่าวที่111/2559
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.52 น.
 
แนะประชาชนทยอยถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 
     ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) แนะประชาชนทยอยถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาในช่วงแรก ๆ เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดการเข้าถวายบังคม
     นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวว่า ศตส. ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ ๒ ช่วงคือ ช่วงแรกวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จะปิดการจราจรตามถนนโดยรอบสนามหลวง และพระบรมมหาราชวัง เช่น ปิดถนนราชดำเนินไปถึงแยกหลานหลวง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ปิดแยกอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. และตามแยกต่างๆ โดยรอบ ซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนจำนวนมากจะเดินทางเข้ามาภายในบริเวณมณฑลพิธี ขณะเดียวกันจะห้ามรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โดยสารสาธารณะของ ขสมก.รับ -ส่ง ประชาชนจากพื้นที่รอบนอกเข้ามายังพื้นที่ชั้นในได้ ส่วนช่วงที่ ๒ คือการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมศพ จะใช้ระบบรับบัตรคิว มีจุดพักคอย ซึ่งประเมินว่าจะมีประชาชนวันละ ๑๐,๐๐๐ คน เข้าถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมศพ โดยจะกำหนดให้เข้าครั้งละ ๑๕๐ คน
     ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์จะประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน หากสามารถเพิ่มจำนวนประชาชนได้มากกว่าวันละ ๑๐,๐๐๐ คน ก็จะดำเนินการให้ทันที จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ต้องรีบเร่งเข้ามาช่วงวันแรกๆ ขอให้ทยอยกันมา เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดการเข้าถวายบังคมและยังมีระยะเวลาอีกนานสำหรับการถวายบังคมพระบรมศพ
 
ญาณี จันทร์กล่ำ/ข่าว
วจิรา ชุติกชุษณพงศ์ /บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th