กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
กทม. ร่วมกับ SCG ติดตั้งสุขาน๊อกดาวน์ รอบท้องสนามหลวง พร้อมบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2559

วันที่ 27 ต.ค. 2559 15:51:39 )
กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)
 
ข่าวที่112/2559
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น.
 
กทม. ร่วมกับ SCG ติดตั้งสุขาน๊อกดาวน์ รอบท้องสนามหลวง พร้อมบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2559
 
          รัฐบาลโดย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เตรียมติดตั้งห้องสุขาแบบน๊อกดาวน์ (Knock down) รอบบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาลงนามแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ สุขาน็อกดาวน์ดังกล่าว เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบเฉพาะกิจ จากบริษัทในเครือ SCG ที่จังหวัดสระบุรี ใช้เวลาในการประกอบและติดตั้ง 3 วัน จากภายในโรงงาน โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานหลากหลายวัย แยกเป็นส่วนห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ สามารถใช้งานได้ครั้งละ 40 คน เบื้องต้นจะติดตั้งจุดแรกบริเวณท้องสนามหลวง (ใกล้พระบรมมหาราชวัง) โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จากนั้น SCG จะเร่งสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสันติพร และบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ให้แล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป
 
 
ที่มา: กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)
 
ธัญลักษณ์/ข่าว
 วจิรา ชุติกชุษณพงศ์ บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th